Trang trí nội thất

Tổng hợp 48 mẫu phòng khách tân cổ điển 2099

Mẫu phòng khách với một không gian sống tiện nghi, sang trọng và đẳng cấp luôn là niềm mơ ước của hầu hết mọi người.

Cùng ngắm nhìn những mẫu phòng khách thiết kế dưới đây để thấy được sự sang trọng và “lai Tây” của phong cách này.

Các mẫu phòng khách sang trọng ngắm là mê!

Mẫu phòng khách

Mẫu phòng khách – 01

Mẫu phòng khách

Mẫu phòng khách – 02

Mẫu phòng khách

Mẫu phòng khách – 03

Mẫu phòng khách

Mẫu phòng khách – 04

Mẫu phòng khách

Mẫu phòng khách – 05

Mẫu phòng khách

Mẫu phòng khách – 06

Mẫu phòng khách

Mẫu phòng khách – 07

Mẫu phòng khách

Mẫu phòng khách – 08

Mẫu phòng khách

Mẫu phòng khách – 09 

Mẫu phòng khách

Mẫu phòng khách – 10

Mẫu phòng khách

Mẫu phòng khách – 11

Mẫu phòng khách

Mẫu phòng khách – 12

Mẫu phòng khách

Mẫu phòng khách – 13

Mẫu phòng khách

Mẫu phòng khách – 14

Mẫu phòng khách

Mẫu phòng khách – 15

Mẫu phòng khách

Mẫu phòng khách – 16

Mẫu phòng khách

Mẫu phòng khách – 17

Mẫu phòng khách

Mẫu phòng khách – 18

Mẫu phòng khách

Mẫu phòng khách – 19

Mẫu phòng khách

Mẫu phòng khách – 20

Mẫu phòng khách

Mẫu phòng khách – 21

Mẫu phòng khách

Mẫu phòng khách – 22

Mẫu phòng khách

Mẫu phòng khách – 23

Mẫu phòng khách

Mẫu phòng khách – 24

Mẫu phòng khách

Mẫu phòng khách – 25

Mẫu phòng khách

Mẫu phòng khách – 26

Mẫu phòng khách

Mẫu phòng khách – 27

Mẫu phòng khách

Mẫu phòng khách – 28

Mẫu phòng khách

Mẫu phòng khách – 29

Mẫu phòng khách

Mẫu phòng khách – 30

Mẫu phòng khách

Mẫu phòng khách – 31

Mẫu phòng khách

Mẫu phòng khách – 32

Mẫu phòng khách

Mẫu phòng khách – 33

Mẫu phòng khách

Mẫu phòng khách – 34

Mẫu phòng khách

Mẫu phòng khách – 35

Mẫu phòng khách

Mẫu phòng khách – 36

Mẫu phòng khách

Mẫu phòng khách – 37

Mẫu phòng khách

Mẫu phòng khách -38

Mẫu phòng khách

Mẫu phòng khách – 39

Mẫu phòng khách

Mẫu phòng khách – 40

Mẫu phòng khách

Mẫu phòng khách -41

Mẫu phòng khách

Mẫu phòng khách – 42

Mẫu phòng khách

Mẫu phòng khách – 43

Mẫu phòng khách

Mẫu phòng khách – 44

Mẫu phòng khách

Mẫu phòng khách – 45

Mẫu phòng khách

Mẫu phòng khách – 46

Mẫu phòng khách

Mẫu phòng khách – 47

Mẫu phòng khách

Mẫu phòng khách – 48

Mẫu phòng khách

Tổng hợp các Mẫu phòng khách

 

 

Other